DistanceLearning04 DistanceLearning06 DistanceLearning05 DistanceLearning01 DistanceLearning02 DistanceLearning07 DistanceLearning03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 16. marca 2020 se je školski žitak i na DNSŠ Veliki Borištof radikalno preminjio. Kad su školarice i školari dočuli da zbog krize ne će biti podučavanja u školi, se nigdor nije veselio. Išlo je sve jako brzo. Škola je prazna, a dica se uču doma. Komuniciraju sa svojimi učiteljicami i učitelji je digitalno ili telefonski. I ako su školarice i školari naučni djelati djelatnimi plani i digitalnimi medijami, nas je kriza ipak trefila nenadijano. U kratkom vrimenu su se školarice i školari, učiteljice i učitelji, ali i roditelji morali novo organizirati. Jedna školarica 1. razreda opisuje svoju svakidašnjicu ovako:
„Mi smo sada svi doma. Jutro malo duglje spim nego drugda kad se moram voziti busom u školu. Po ručenju se moje sestre i ja sjedemo svaka na svoj pisaći stol i načinjamo naše zadaće. U prvom tajednu se još nismo putile. Neke zadaće smo imali na radni listi. Svaki dan je došlo sve već zadaćov prik LMS-a. Dokle sam se tako naučila djelati, je prošlo nekoliko dan.
Mi čuda sidimo pred laptopom. I mama ima tečaje online. Zato si moramo zadiliti čas, ka kada more na laptopu djelati. Moja sestra Neli ima podučavanje prik interneta. Marica se isto študira online.I moja mala sestra Ivana ima čuda posla. Ona djela svaki dan po nje satnici. Koč toč i ona prava kompjutor. Naš život se je brzo preminio. Meni se čini da smo nastali jako brzo „digitalniji“ nego smo bili pred ovom krizom.
Otpodne po objedu imam malu pauzu, onda si opet djelam dalje. Ja gledam da pošaljem sve moje zadaće učiteljem. Moje velike sestre mi čuda puti pomažu ako se ne putim, kako da pošaljem foto ili radni list.
U slobodnom vrimenu idem rado sa svojimi sestrami van u naš vrt. Ako je lipo vrime si rado načinjamo male štacije za gibanje. Onda skačemo na trampolinu, se labdamo, skačemo užem, tancamo i si jačimo.
Moji tečaji u slobodnom vrimenu idu sada prik video konferencije. Tako sam imala prvi put jačenje prik skype-a. Kod hip hopa nam je naša učiteljica poslala kratke video filme. Tako se rado svi tjelovježbamo. U našoj betoniranoj štali se najvolim voziti na tritonu.
Meni je žao da se ne smim strefiti s mojimi družicami. Mi redovito telefoniramo i se tako vidimo prik whatsApp-a.
Jur se meru veselim na „pravu“ školu u Borištofu.“ (Katica)

   webIMG 4715 Wien webBKJL4006 Wien  Školarice i školari 1. razreda DNSŠ Veliki Borištof kot i školarice i školari 3. i 4. stepena OŠ Bajngrob su načinjili skupnu ekskurziju u Beč. Prva točka je bila peljanje kroz izložbu slikara Hundertwassera i razgledivanje njegove arhitekture.

Po objedu nas je onda čekao vrhunac ekskurzije, naime opera „Die Zauberflöte“ u bečkoj operi, ku su priredili za dicu. Školarice i školari su oduševljeno pratili operu u sjajnoj zgradi. Muzikalno oblikovali su operu člani bečanske filharmonije. Osebujno smo se veselili da smo pri posjetu lično upoznali saveznoga predsjednika, ki je isto bio nazoči pri predstavi.

 

  webIMG 4746  Školari 3. i 4. razreda Dvojezične nove sridnje škole Veliki Borištof su već u jeseni djelali jedan dan u zvanju, ko je neobično za muže. Ideja „boysdaya“ je da dičaki upoznaju i socijalna zvanja.
Prošli tajedan je Christian Huisbauer održao djelaonicu sa školari da reflektiraju svoje doživljaje pri boysdayu i da upoznaju još druga socijalna zvanja. Osebujno dobro se je dičakom dopadalo da su bili jednoč med sobom i da su se razgovarali samo o muški tema.

  webIMG 4736 Na mesopusni utorak su školarice i školari 4. razreda priredili jur tradicionalnu mesopusnu svečanost, ka je stala pod geslom „horor“.
Pripravili su šarolik program s jačkami, tanci i različnimi igrami. Učiteljice i učitelji su bili isto upleteni u igre i tance. Vrhunac ove priredbe je bio „hororlabirint“. U njem su bili shranjeni kinči, ke su morali školarice i školari najti u škurini, ča zaistinu nije bilo lako.
Svi su uživali veselu feštu, pri koj je bilo i čuda lipih kostimov za viditi.