handysammlung Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof je diozela pri akciji „sakupljanja mobitelov". Čist dohotak ove akcije će se darovati dici i mladini u stiski.