exk eisenstadt1 Školari i školarice 2. razreda su 15.10. bili na ekskurziji u Željeznu. Dopodne su poiskali zemaljski muzej, kade su se školari i školarice bavili kamenom dobom i rimskom dobom. Na koncu peljanja su dostala dica ‚"I – pod-e" s kimi su morali riješiti različne ganjke. Dobitniki su dostali mali dar. Popodne si je 2. razred onda pogledao zemaljsku galeriju. Razgledivali su slike poznatih gradišćanskih umjetnikov i umjetnic. Svaki školar i svaka školarica je morao/morala interpretirati i crtati sliku jednoga poznatoga umjetnika. Na koncu ovoga dana su došli domom s čuda novim znanjem i veseljem.

exk eisenstadt2   exk eisenstadt3