webIMG 2978 Od 18.3.2019. do 29.3.2019. je bila putujuća izložba o „100 Jahre Frauen(wahl)recht“ na DNSŠ Veliki Borištof. Na pojedini ploča su bile predjelane različne teme o ženskih prav ke su pokazale, kako se je politika razvila u toku zadnjih sto ljet. Školarice i školari četvrtoga razreda su obdjelali teme i je predstavili cijeloj školi. Izložba je zbudila zanimanje za ženska prava i tim je bila uspješna.