web1 Klasse

Dorothea, Laura, Olga, Natalie, Leon, Jonas, Marko, Jázmin

Patrick, Rene, Clemens, Daniel

razrednica: KORNER Christina