Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
         
Vjeronauk 2 2 2 2
Nimški 4 4 4 4
Engleski 4 4 3 4
Hrvatski 3 3 3 3
Povijest i socijalna nauka 0 1 1 2
Geografija i gospodarstvo 1 1 1,5 1,5
Matematika 4 4 4 4
Biologija i okolina 2 1 1 1,5
Kemija 0 0 0 2
Fizika 0 1 1 1,5
Muzički odgoj 1 1 2 1
Likovni odgoj 1 1 1,5 2
Ručni rad / tehnički odgoj 2 2 1,5 0
Prehrana i domaćinstvo 0 0 2 0
Gibanje i šport 3 3 2 2
         
Obavjezna vježba
       
Hrvatski / kreativno 1 1 1 1
Orijentacija o zvanji 0 0 1 0
28 29 31,5 31,5