Dorothea Zeichmann  

 

 

 

 

 

 

protuliće

kitice cvatu
trava je zelena

sunce sviti
oblaki se plaču

pčele letu od
cvijeta do cvijeta
i beru meda

protuliće dojde
ali i vrijeda
projde

(Clarissa, Florian, Michelle i Nina iz 4. razreda, 2015./16.)