Čuda vrsti živin i biljkov na cijelom svitu je ogroženo i se boru da preživu. Njev životni prostor nastane sve manji. I u našoj okolini imamo živin i biljkov ke su ogrožene, na primjer hrčki, lastavice, visibabe i krokusi. S ovim projektom kanimo naše školarice i školare senzibilizirati za ovu problematiku.