web01IMG 3465  Ovput su se školari i školarice 1. i 2. razreda Dvojezične sridnje škole Veliki Borištof odvezli na Lanžer da upoznaju i beru važne biljke.
U fokusu ovoga projekta je stala kopriva, ka je nominirana za biljku ovoga ljeta. Zvana toga nas je peljala stručnjakinja za biljke kroz lozu i objasnila nam važnost biljkov za naturu i človičju korist. Na ov način su upoznali nepoznate biljke, načinjili namazak od koprivov i zdrav „smoothie“.
Ovo poučno pišačenje biljkam će svim ostati u dobrom spominku.

web01IMG 3428   web01IMG 3448