Škole, ke sudjeluju pri projektu:
Dvojezična Sridnja Škola Veliki Borištof, AUSTRIJA
Scoala Gimnaziala Magura, Buzau, RUMUNSKA
Glerarskoli Akureyri, IZLAND
Istituto Comprensivo Torregrotta, ITALIJA
Kratbjergskolenafd. Ravnsholt, Allerød, DANSKA
4th Gymnasium Volos, GRČKA