Island  DSŠ Veliki Borištof je preuzela koordinaciju Erasmus+ projekta pod geslom „Be a shield around the world“. Pri projektu sudjeluje i pet drugih škol iz Rumunjske, Islanda, Italije, Danske i Grčke. Cilj projekta je da školarice i školari skupa izdjelaju strategije, kako moremo očuvati naš okoliš. Djelatni jezik je engleski.
Prvi sastanak održao se je 26. – 30.09. u Islandu, kade su i dvi učiteljice DSŠ Veliki Borištof sudjelovale. Razgovaralo se je o daljnjem putu projekta i ča se kani dostignuti skupa sa školaricami i školari. Nadalje su učiteljice i imale mogućnost da upoznaju školski sistem Islanda kot i život na „otoku ognja i leda“.

EU flag Erasmus vect POS 11