webLandsee Wandertag Sep2020  U lozi su si izgradili hutu i su tako upoznali važnost zrušenoga mrtvoga driva. Isto tako su upoznali različna lisnata i igličasta stabalja i brali bukvice i želude.
U lozi su dica mogla načinjiti mnoga iskustva. Na putu ponajzad su se čudili slipiću, koga su uz put zagledali. Zatim su pohodili muzej kamenov.
Nazočni nisu otkrili samo nove vridne životne prostore, u ki živu mnogobrojne i čuvane rijetke vrsti, nego ovo pišačenje je bio i doživljaj za sva ćutila.