web20190910 093221  Početak suradnje s prirodnim parkom Landžerskoga brigovlja je bio jedan dan u prirodi. Suradnice prirodnoga parka su informirale dicu o Gali. Potom su pekli kruh i se vježbali u streličarstvu.
Na kraju programa je mag.a Katharina Schabl, stručnjakinja za ptice, peljala dicu kroz lozu i je uputila o ptica.
Ov dan u prirodi je bio za sve suradnice i suradnike jako poučan.

web20190910 091649   web20190910 093611   web20190910 093311