webLernportfolio Titelseite webLernportfolio  Nastavni plan sridnjih škol potribuje posvojanje stručnih i nadstručnih kompetencijov. Kompetencije su kombinacija znanja, sposobnosti, rutine i držanja. Da se učnja po kompetencija more postignuti i da bude transparentna, se u Sridnjoj školi Veliki Borištof upotribljava „Portfolio učnje“.
Svi stručni cilji učnje za Matematiku, Nimški, Engleski i Hrvatski jezik su uključeni u „Portfoliju učnje“. Portfolio sadržava odvisno od dotičnoga školskoga stepena i po starosti adekvatne nadstručne kompetencije. Tako si školarice i školari moru pridržati pregled o naučenom, a istodobno imaju i pogled na buduće cilje učnje.
Po svakoj stručnoj tematiki imaju školarice i školari mogućnost sami sebe procijeniti, a i učitelji i učiteljice procijenu djelo školarov i školaric. Kot daljnji korak slijedi razgovor o postignutom uspjehu i uputi kako postignuti daljnje individualne cilje.