webIMG 1827 U okviru likovnoga odgoja je bio 3. razred lončariti. Pod peljanjem umjetnice Anice Kostyan su si napravili individualne figure, ke su obisili na kitu da moru zvoniti u vjetru.