Prema školskomu zakonu iz 1962. ljeta su se raspušćali gornji razredi osnovne škole. Veliki Borištof je dobio glavnu školu ka že preuzeti funkciju svih gornjioh razredov u školskom području Veliki Borištof

5. septembra/rujna 1965. se je počelo redovnim podučavanjem. Već u drugom ljetu se je povišio broj školarov na 113. Sve veći broj školarov je bio povod za novogradnju glavne škole, koja počinje 1970. ljeta i je tako napredovala da je zgrada bila jur za dvi ljeta gotova.

U školskom ljeti 1976./77. dostigne broj školarov vrhunac od 212 dice, ka se podučavaju u deveti razredi. Od samoga početka se Hrvatski predaje kao fakultativan predmet po slobodnom izboru, koga sva dica pohadjaju. Pokidob su sviškolari i svi učitelji Hrvati se i u ostali predmeti podučava djelomično dvojezično. Ideja dvojezične glavne škole se rodi 1988. ljeta i zaprosi od školskoga foruma, ali se nije ostvarila. U Jeseni 1990. ljeta stavi školski forum ponovno molbu za instaliranjem školskoga pokusa »dvojezična glavna škola«, ča se od ministarstva u relativno kratkom času odobri. Školski pokus teče do 1884. ljeta kad se preuzme Manjinskim školskim zakonopm u redovnu školu.

1999. ljeta se popčne izdjelivati školski profil, ko se 2003. ljeta predjela i definiraju se četira školska težišća:

  • povećana ponuda učenja jezikov
  • individuelne razvojne mogućnosti
  • posebno se uvaža pozitivno sudjelovanje
  • školarom se nuđaju nove mogućnosti iskustva

Jakim diferenciranjem prema nadarenosti i špesijalnim pomaganjem talentiranih školarov/-ic u vrlo mali grupa pokušava škola razbiti trend da dica pohadjaju dolnje razrede više opće škole (AHS-Unterstufe)

U školskom ljetu 1006./07. su evaluirali školari/-ice učitelje.

Trenuto pohadja školu 55 dice ku podučava 10 učiteljev.

Nova Dvojezična sridnja škola Veliki Borištof je valjala u prošlosti, a valja isto i danas kao uzorna škola za dvojezično podučavanje na sekundarnom stepenu I. Svako ljeto poišću školu učitelji, učeniki i namješćeniki s područja naobrazbe iz cijele Austrije i Europe - čak i s prekomorkih zemalj, da upoznaju način dvojezičnoga podučavanja i ideje, ke bi mogli i kod svojih narodnih grupov upotribiti.

Škola je dosada sudjelivala u dvi Comenius-projekti. S partnerskimi školami iz Cottbusa/Hosebusa (D), Kópháza/Koljnof (H) i Bad Eisenlkappel/Železna Kapla (A) imamo i dandans još prijateljske veze.  Jedna grupa školarov/-ic sudjeluje svako ljeto pri zemljopisno-povijesnim kvizu u Bajovčini, općina jKoprivnice (HR).

Nšu školou su pozvali da sudjeluje na školskom pokusu Nova sridnja škola. Po jednoljetnom pripravljanju smo počeli školski pokus početkom šskolskoga ljeta 2008./2009.