sags multi web  SAG S MULTI je jedna jezična platforma, ka nudi mladim školarom i školaricam mogućnost, da prezentiraju svoje govore na jednu odredjenu temu u dvi jeziki.
Pri ovom naticanju su diozele dvi školarice i jedan školar iz DSŠ Veliki Borištof. Svi tri diozimatelji su bili su vrlo uspješni i došli u glavno kolo.
Katica Zvonarits je govorila na nimškom i hrvatskom jeziku, Leonie Stransky i Niklas Lirsch su sastavili svoje govore na nimškom i engleskom jeziku.
Srdačno čestitamo i željimo nadalje čuda uspjeha.

Lions Club Wettbewerb  Dobrotvorno društvo „Lions klub" se zalaže za projekte u neposrednoj okolici svojega kotara, zemlje ali i na internacionalnoj razini. I ovo ljeto je društvo organiziralo naticanje za školarice i školare od 1. do 3. razreda SŠ, pri kom su morali crtati plakate pod geslom „Peljati sa sućuti“. Ponediljak, 28.11. su predsjednik mag. Markus Reinfeld i Stefan Grosz označili dobitnike. Srdačno čestitamo Ivani za 1. mjesto, Nahli za 2. mjesto, a Sumayi za 3. mjesto!

web predavanje Zorka Pandiljak, 14. novembra, je sveučilišna profesorica mag.a dr. Kinda-Berlakovich održala predavanje na Dvojezičnoj sridnjoj školi Veliki Borištof na temu „Gradišćanskohrvatski dijalekt i normirani jezik“ za dvojezične učiteljice i učitelje. Predavanje je bilo od sebe razumljivo na hrvatskom jeziku.
Cilj ovoga sastanka je bilo daljnje obrazovanje učiteljstva iz hrvatskoga jezika. Diozimateljice i diozimatelji su se bavili posebnimi gramatikalnimi pitanji i novijimi normami, ke je izdjelala jezična komisija.
Potribna su ovakova praktična predavanja i zbog toga kad postoju različni gradišćanskohrvatski dijalekti, ki se moraju za upotribljavanje u školi i u medija normirati. Uzato se svaki jezik minja i proširuje i se mora adaptirati da odgovara duhu vrimena.
Predavačica je sa svojim visokim znanjem i zanimljivim predavanjem oduševila učiteljstvo. Aktivna suradnja i živa diskusija o ovoj temi su pokazale važnost ovakovoga obrazovanja ko je financirala HNVŠ. Kooperacija će se u budućnosti nastaviti. 

erasmus griechenland Dvojezična sridnja škola Veliki Borištof suradjuje aktualno na projektu Erasmus+.
Prekogranična kooperacija med školami kod i mobilnost širom evrope za školare i učitelje su glavni cilji ovoga projekta.
Dvi školarice, dva školari kod i dvi učiteljice su poiskali od 25. do 30. septembara partnersku školu u Volos-u u Grčkoj. Pri tom su upoznali školare i kolege drugih partnerskih škol iz Danske, Italije, Rumunjske i Islanda. Školarice i školari su bili smješćeni kod domaćih obiteljov i su poiskali školu u lučkom gradu Volos. Na programu su osim sudjelivanja u nastavi stali različni drugi aktiviteti pri ki su dica i učiteljstvo upoznali grad Volos i grčku kulturu. Ostat će ovo nezaboravljiv doživljaj.

webEU flag Erasmus vect POS