Koč prije je bio pasac za ljude simbol za mir i harmoniju. Ljudi u staroj dobi su gledali pasac za vezu k Bogu; k Bogu, ki je htio da sva živa bića napreduju i živu med sobom u miru.

U vjeronauku su dica prvoga i drugoga razreda na koncu školskoga ljeta igrala mali kusić pod naslovom "Svadja farbov", ki se je bavio ovom tematikom.

Video - Svadja farbov

Hrabri krojac04  Školarice i školari prvoga i drugoga razreda su predstavili na pozornici u Kugi mjuzikl „Hrabri krojač“ četvrtak, 23. junija pri školskoj svetačnosti i pandiljak, 27. junija još jednoč za školsku dicu i čuvarnice iz okolice.

 

 

Hrabri krojac07   Hrabri krojac01   Hrabri krojac02   Hrabri krojac03   Hrabri krojac05   Hrabri krojac06

 

 

 

 

 

 

Hrabri krojac09   Hrabri krojac08

web01grajam22 02  Petak, 24. junija 2022. se je održao u Kugi u Velikom Borištofu finale 13. Grajama, naticanje mladih u jačenju, organizirano od HKDa.
U kategoriji tretih i četrvtih razredov sridnjih škol i gimnazijov su valjek dvi školarice od Dvojezične sridnje škole Veliki Borištof stale u finalu.
Doroteja Kuzmić je osvojila treto mjesto s jačkom „Šuševo“, a Katica Zvonarić je osvidočila žiriju sa svojom jačkom „Kad ćemo se probuditi“ i dobila prvo mjesto.
Srdačno čestitamo!

web01grajam22 01   web01grajam22 05   web01grajam22 04   web01grajam22 03

web01IMG 3465  Ovput su se školari i školarice 1. i 2. razreda Dvojezične sridnje škole Veliki Borištof odvezli na Lanžer da upoznaju i beru važne biljke.
U fokusu ovoga projekta je stala kopriva, ka je nominirana za biljku ovoga ljeta. Zvana toga nas je peljala stručnjakinja za biljke kroz lozu i objasnila nam važnost biljkov za naturu i človičju korist. Na ov način su upoznali nepoznate biljke, načinjili namazak od koprivov i zdrav „smoothie“.
Ovo poučno pišačenje biljkam će svim ostati u dobrom spominku.

web01IMG 3428   web01IMG 3448