Ideje ke nas u odgoju peljaju

 

Kako kanimo to dostignuti?

Naša škola je mjesto kade se človik dobro ćuti, kade se školari i školarice optimalno pomažu i kade se od njih potribuje ono ča je moguće.
1. Mi živimo u hrvatski govorećem dijelu kotara Gornja Pulja.

Podučavamo u dvi jeziki (nimški i hrvatski) i omogućujemo tako našim školarom i školaricam, da igrajuć učvršćuju svoju jezičnu kompetenciju. Pritom se zgledamo na dosadašnje jezično znanje.
Odgajamo k toleranciji i interkulturnosti. O tom svidoči naša bogata ponuda učenja jezikov:  nimški, hrvatski, engleski, ugarski, talijanski.
 • Poslužujemo se hrvatskim „native speaker-om“.
 • Priredkadjujemo projektne tajedne u Hrvatskoj.
 • Nudjamo školarom mogućnost da nauču narodne tance.
 • Odgajamo mlade tamburaše i tamburašice.
 • Organiziramo Comenius-Projekte.
2. Mi nudjamo individualne mogućnosti razvijanja školarov i školaric

Podučavamo u mali grupa i pomažemo naše školare i školarice po njihovoj nadarenosti.
Podučavamo na različne suvremene načine u naši velikodušno i moderno uredjeni razredi.
 • Nudjamo team teaching.
 • Nudjamo posebne ure za pomaganje po nadarenosti i dodatne ure za nadarene.
 • Nudjamo u okviru školske autonomije alternativne predmete za slobodan izbor (prirodoslovno i praktično usmjeravanje).
 • Nudjamo u 3. i 4. razredi u posebnom predmetu savjetovanje pri izboru zvanja.
 • Nudjamo u 1. razredu kao poseban predmet „socijalno podučavanje“ da tako olakšamo našoj dici prelaz iz osnovne u glavnu školu.
 • Nudjamo informatiku u svi razredi.
 • Naše ponude i podučavanje u mali grupa omogućuju cjelokupno shvaćanje naučenoga i aktiviranje svih ćutil.
 • Nudjamo mogućnost da se naša dica nauču suvremene moderne tance.
3. Polažemo težišće na pozitivno suživljenje.

Kod nas se družu učitelji školari i roditelji tako da jedni druge cijenu.
Gajimo atmosferu medjusobnoga respektiranja, toleriranja i iskrenosti.
Nudjamo uz povoljnu cijenu popodnevno podvaranje dice s učitelji naše škole.
 • Peršonski pristup k školarom i roditeljem.
 • Ča se dogovori, toga se držu svi školski partneri i tako se stvara fundament za pozitivno suživljenje.
 • Razgovorni dan i mogućnost za fleksibilno kontaktiranje ako postoji potriboća.
 • Dan otvorenih vrat za nove školare.
 • Informativni dvomisečni list direkcije,
 • školske svečanosti, priredbe i izložbe.
4. Nudjamo našim školarom i školaricam mogućnost  za nova iskustva.

Kooperiramo s partnerskimi školami u Austriji i inozemstvu.
Sudjelujemo s poduzeći, različnimi institucijami i mediji naše regije.
Obogaćujemo školsku svakodnevnicu s projekti, umjetniki i eksperti.
 • Schreibwerkstätten
 • Workshopi s umjetniki
 • Comenius-Projekti
 • Partnerske škole – projekti s partnerskimi školami
 • Školske novine,
 • Praktični dani za izbor zvanja,
 • Športska otpodneva,
 • Zimski športski dani,
 • Sudjelovanje s ženskim savjetovališćem, muškim savjetovališćem i AMS-om,
 • Sudjelivanje s muzičkimi školami u našem stanu, školski projekti vezani uz sve teme.