webPXL 20220916 101427947  Tematikom „Zdrava hrana“ bavili su se u biologiji školarice i školari 1. razreda naše škole. Cilj projekta je bio da se dici predoči/dica vidu kako velik upliv ima zdrava i prominljiva hrana za naše zdravlje.

U sredini pažnje su stale prehrambena piramida i zdrava južina. Angažirano i motivirano su školarice i školari sudjeljivali kod različnih zadać. Ustanovili su da se namirnice posebno iz dolnjega sektora piramide moraju u većoj količini jisti, a one od vrha samo rijetko i šparno.
Školarice i školari su bili motivirani da zamu sobom u školu zdravu južinu, ka postoji od sadja, povrća i integralnih mučnih produktov, a pri tom da se ne zabi piti odgovarajuća količina vode.

Vidili su da zdrava hrana more biti ukusna i nas more držati dugo tjelovno i duhovno zdrave.

webPXL 20220916 074014395   webPXL 20220916 073947040