web9e9a11bf 0d0a 4233 8cb4 9f22a5efed9c  Od jeseni 2020. ljeta suradjuje Dvojezična sridnja škola Veliki Borištof pri Erasmus+ projektu pod geslom „Be a shield around the world“, ada „Budi štit oko zemlje“. Pri projektu sudjeluju uz našu školu još škole iz Islanda, Danske, Rumunjske, Grčke i Italije. Sadržaj projekta je da škole obdjelaju projekte na odredjene teme. Pri sastanki u pojedini zemlja predstavu svoje projekte drugim partnerskim školam. Dodatno upoznaju u svakoj zemlji neke regionalne mjere za zaštitu okoliša i se bavu s njimi.
Pri Erasmus+ sastanku u Velikom Borištofu su školarice i školari predstavili svojim europskim partnerom kako se u Gradišću dili i ukloni smetlje. Dojduća štacija u projektu je bio Beč, kade smo najprije pohodili spalionicu smetlja, a potom razgledjivali grad.
Jedan drugi projekt koga su naše školarice i naši školari predstavili je bila sila vjetra u vezi s vodikom. Tomu je bila priključena ekskurzija u Filež, kade smo u parku vjetrenjačov mogli pojti unutar jedne vjetrenjače i viditi kako djeluje.
Poljodjelstvo i vinogradarstvo je u našoj regiji važan ekonomski faktor. Pri posjetu seljačkoga dvora su diozimateljice i diozimatelji upoznali biološko poljodjelstvo i prikladno njegovanje živin. Zadnja djelaonica na DSŠ je bilo skupno kuhanje regionalnimi i sezonalnimi produkti.
Sastanak Erasmus+ projekta u Velikom Borištofu je završio četvrtak navečer božićnom svečanošćom, pri koj su zastupniki iz svake zemlje dostali povelju. A naša dica su jačkami, tanci i skeči razveselila goste i je otpeljala u božićno raspoloženje.
Pri Erasmus+ sastanku smo svi čuda doznali i naučili jedan od drugoga, a pogledali smo i malo prik državnih granic i se družili. Uzato su postala i prijateljstva, ka ćedu sigurno još duglje opstati.

webIMG 4986   webIMG 4990   webIMG 5001   webIMG 5047   webIMG 5006   web0da8460a 71a1 4329 a240 6932443e5539